Hvis du er indlagt eller er pårørende til en person, der er indlagt, og du har nogle spørgsmål, er det muligt at komme i kontakt med plejepersonalet på sengeafsnittet.

Telefon

7845 3861(sengeafsnittet)

Telefontid

Mandag – fredag i tidsrummet kl. 8.00 – 8.30 samt kl. 11.00 - 14.30.

Det er en god ide, om I blandt de pårørende aftaler at have en fast kontaktperson, som kan fungere som bindeled mellem Jer og personalet.

E-mail

Du kan også vælge at skrive til os på følgende e-mail:

Sikker mail (Kræver NemId)

levermavetarm@auh.rm.dk (almindelig mail)

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Find vores sengeafnit

Vores sengeafsnit ligger ved Indgang C, Plan 6, Krydspunkt 616, Palle Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N 

Find vej med AUH Find vej app

Du kan med fordel benytte Aarhus Universitetshospitals app til at finde vej på Aarhus Universitetshospital. 

Hent appen "AUH Find vej app", der viser vej til indgangen: