Hvis du er nyhenvist og ikke har været i vores klinik før

Her finder du kontaktoplysninger til visitationen. Ring hertil hvis du har spørgsmål og endnu ikke har været i vores klinik


Hvis du er tilknyttet vores klinik 
 

Her finder du kontaktoplysninger til vores klinik. Ring hertil hvis du har spørgsmål, og er tilknyttet vores klinik


Hvis du eller en pårørende er indlagt

Her finder du kontaktoplysninger til vores sengeafsnit. Ring hertil med spørgsmål hvis du er indlagt eller er pårørende til en patient, der er indlagt på vores sengeafsnit.

 

Hvis du skal til undersøgelse i vores laboratorium

Her finder du kontaktoplysninger til vores laboratorium. Ring hertil med spørgsmål, hvis du skal til en undersøgelse i vores laboratorium. 


Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor.