Aarhus Universitetshospital uddanner hvert år mellem 25-40 nye lægesekretærer. Lægesekretærerne findes på stort set alle afdelinger, og den elevansvarlige lægesekretær sikrer, i samarbejde med afdelingens øvrige lægesekretærer, lægesekretærelevernes uddannelse.

 

Uddannelsen varer mellem 1.5 til 2 år afhængig af, hvilken faglig baggrund, du har. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Link Aarhus Business College, og uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Du kan læse mere om uddannelsen på Link Uddannelsesguiden

Du skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner samt tilegne dig viden og erfaring indenfor bl.a.:

  • strategisk planlægning og udvikling
  • journalbehandling
  • kvalitetssikring
  • kommunikation
  • informationsformidling
  • korrespondance
  • administration
  • koordination
  • sagsbehandling

Derfor udarbejdes der en individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 3 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder.