Aarhus Universitetshospital uddanner hvert år mellem 25-40 nye lægesekretærer. Lægesekretærerne findes på stort set alle afdelinger, og den elevansvarlige lægesekretær sikrer, i samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer lægesekretærelevernes uddannelse.

 

Uddannelsen varer 2 år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 + 4 ekstra uger, foregår på Aarhus Købmansskole og afsluttes med en fagprøve.

Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden

Du skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner samt tilegne dig viden og erfaring indenfor bl.a.:

  • strategisk planlægning og udvikling
  • journalbehandling
  • kvalitetssikring
  • kommunikation
  • informationsformidling
  • korrespondance
  • administration
  • koordination
  • sagsbehandling
Derfor udarbejdes der en individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 3 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder.