Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital

  Konstitueret hospitalsdirektør Ole Thomsen (pr. 18/1-17)
Klik her for download*
  Lægefaglig direktør Claus Thomsen 
Klik her for download*

 
 

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen
Klik her for download*

 * Kan gemmes ned på egen PC ved højreklik på linjen "Klik her for download" og vælg "Gem destination som".