Udforsk er navnet på et magasin, der udgives i samarbejde med Aarhus Universitet, Health og Aarhus Universitetshospital, psykiatrien i Region Midtjylland, Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Udforsk udkommer to gange om året. Første gang i efteråret 2009.

Hent Udforsk (pdf)

Forår 2014
Morgendagens kræftbehandling
Efterår 2013
Det ufødte barn
Forår 2013
Hjertet
Efterår 2012
Interdisciplinære forskningscentre
Forår 2012
Nye veje
Efterår 2011
Billeddiagnostik
Forår 2011
Smerter
  Efterår 2010
Etik og forskning 
Forår 2010 
Forskning til gavn
Efterår 2009
Forskning uden grænser