Dagen i dag er den internationale arbejdsmiljødag, og man kan måske fristes til at tænke, at arbejdsmiljø i dag kun handler om stress. Men det er ikke tilfældet. Det kan professor og overlæge Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital fortælle.

Faktisk så er han og kollegerne netop nu i gang med at beskrive det, som de håber bliver et forskningsprojekt, der vil kunne hjælpe de, der bliver udsat for kvartstøv. Det gælder bl.a. bygningsarbejdere, sandblæsere, stenslibere og ansatte i landbruget.

Meget tyder nemlig på, at når man indånder for meget kvartsstøv, så kan det give anledning til autoimmune sygdomme – som fx. leddegigt (autoimmune sygdomme opstår, når de stoffer som kroppen bruger til at bekæmpe en udefrakommende fare – som her kvartsstøvet – pludselig bliver vendt mod kroppen selv).

 

Opmærksomme kolleger så sammenhængen

Det var en opmærksomme lægekolleger på hospitalets gigtafdeling, som satte Henrik Kolstad og hans kolleger på sporet af denne årsagssammenhæng:

- Det er vores kolleger i gigtafdelingen og i hudafdelingen, som ser disse patienter, og det har så været vores opgave at kortlægge, hvor de har været udsat for kvartsstøvet.

Og selvom Danmark måske ikke er en stor industrination, så er der unikke muligheder i et kommende forskningsprojekt:
- På grund af de danske registre vil vi kunne samkøre data, som vil give os en meget store viden. Det er data fra arbejdspladser og hospitaler, som alle vil kunne være med til yderligere at beskrive denne sammenhæng, fortæller Henrik Kolstad.

Og hvad kan man så gøre, hvis man bliver udsat for kvartsstøv i sit arbejde? Om det siger Henrik Kolstad:

- Den bedste løsning er ventilation, men det er ikke altid en mulighed, så er åndedrætsværnet er god løsning.

Fakta
Kvarts er det mest almindelige mineral i jordens overflade. Specielt mennesker, der arbejder med støbning, sandblæsning, landbrug, stenhuggere, nedbrydning og byggeri, risikerer at blive udsat for det i farlige doser.