Hjertepatienter med blodprop og grenblok kommer sjældnere til ballonbehandling og har derfor højere dødelighed


Hjertepatienter med blodprop og grenblok kommer sjældnere til ballonbehandling og har derfor højere dødelighed

En ny undersøgelse fra forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet viser, at en del patienter med akut blodprop i hjertet overses pga. atypiske forandringer i hjertediagrammet.

I Danmark diagnosticeres patienter med akut opstået blodprop i hjertet meget tidligt i forløbet takket være en meget effektiv præhospital organisation. Allerede i ambulancen optages et hjertediagram.
Er der tydelige tegn på blodprop, sendes patienten med helikopter eller ambulance direkte til et hjertecenter, hvor man kan foretage akut ballonudvidelse.
Resultatet er hurtigere behandling og færre dødsfald.
Akilleshælen i modellen er imidlertid, om patienten har tydelige forandringer i hjertediagrammet, idet patienten kan have alvorlige blodpropper uden disse forandringer.

I stedet for de karakteristiske forandringer i hjertediagrammet får nogle patienter med blodprop i hjertet og brystsmerter i stedet forsinkede elektriske impulser i hjertet, et såkaldt grenblok, som gør det vanskeligere at tolke hjertediagrammet.
Forskerne viser i den aktuelle undersøgelse, at patienter med grenblok, oftere får overset deres blodprop, sjældnere sendes til ballonbehandling og derfor har en højere dødelighed.
For at bedre prognosen for disse patienter er der behov for at øge opmærksomheden på patienter med atypiske hjertediagrammer ved akut blodprop i hjertet.

På Hjertemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital arbejder man i øjeblikket på at udvide den præhospitale diagnostik med bl.a. blodprøvetagning i ambulancerne. Dette vil kunne gøre diagnostikken mere sikker og sikre, at flere højrisikopatienter kommer hurtigt til ballonbehandling på et hjertecenter.


Resultaterne er publiceret i: Diagnosis and outcome in a prehospital cohort of patients with bundle branch block and suspected acute myocardial infarction. Sørensen JT, Stengaard C, Sørensen CA, Thygesen K, Bøtker HE, Thuesen L, Terkelsen CJ. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2013 Jun;2(2):176-81.