09.10.2012

Vi lærer af kritik af patientforløb


DR1 sender i dag kl. 20 en udsendelse, hvor de pårørende til en ung, svært trafikkvæstet kvinde bliver spurgt om organdonation på et tidspunkt, hvor der ikke er sikre tegn på, at kvinden er ved at dø hjernedøden. Den unge kvinde overlever, og udsendelsen rejser en række spørgsmål om forløbet på Aarhus Universitetshospital

Danmarks Radio har fulgt et forløb med en ung kvinde, der efter en trafikulykke i efteråret 2011 blev indlagt på Aarhus Universitetshospital med svære hjernekvæstelser.

Da den unge kvinde havde været indlagt på Neurointensiv Afsnit i flere dage vurderede personalet, at der ikke var udsigt til, at kvinden ville overleve, og de talte derfor med familien om hjernedød og organdonation.

Derefter indtrådte en dramatisk forbedring af kvindens tilstand, og hun vågner op. Siden har kvinden været igennem intensiv genoptræning på Hammel Neurocenter.

Det er vigtigt at understrege, at den unge kvinde på intet tidspunkt har været erklæret hjernedød. Hjernedødsdiagnosen er en 100 % sikker diagnose, der kun kan stilles, hvis hjernen er ophørt med at fungere, og aldrig kommer til at fungere igen. Der var altså ikke risiko for, at kvinden kunne have blevet erklæret hjernedød uden at være det.

Udsendelsen er på nogle punkter kritisk overfor behandlingen på Aarhus Universitetshospital, og familien er uforstående overfor, hvordan lægerne kunne vurdere, at den unge kvinde ville dø og derfor bad familien tage stilling til spørgsmålet om organdonation, når hun kort tid efter vågnede op og hurtigt kom i bedring.

- Vi glæder os over, at den unge kvinde overlevede, og at hun er kommet sig så godt ovenpå ulykken. Men vi laver et fejlskøn undervejs, og vi fik derfor givet familien det indtryk, at deres datter og søster var uafvendeligt døende. Familien må have oplevet forløbet som meget forvirrende og ubehageligt. Og vi må sige, at selv om den unge kvinde fik meget kompetent og livreddende behandling, da hun blev indlagt akut, så er der også rigtigt meget, vi kan lære af forløbet, siger cheflæge Claus Thomsen.

Spørgsmålet om organdonation blev stillet til de pårørende på et tidspunkt, hvor der ikke var sikre tegn på, at kvinden var ved at hjernedø. Derfor har Aarhus Universitetshospital nu lavet en retningslinje, der fastslår, at en samtale om organdonation først kan finde sted, når der ikke er flere behandlingsmuligheder og hjernens funktion er ophørt eller forventes snart at ophøre.

Det forkerte skøn, om at kvinden var ved at hjernedø, fører nu til, at Neurotraumeudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab udarbejder en fælles vejledning for lægerne på neurokirurgiske afdelinger i Danmark om, hvornår man kan tage beslutning om ophør med udsigtsløs behandling af svært kritisk syge patienter.

Patientombuddet kommer til at tage stilling til, om Aarhus Universitetshospital har overtrådt regler i forbindelse med behandlingen af den unge kvinde.

Aarhus Universitetshospital - Omstilling 7845 0000 - E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dkKontakt via e-mail -
Webredaktion

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen