14.09.2012

Nyt håb for patienter med defekt immunforsvar


Overlæge Carsten Schade Larsen og sygeplejerske Helle Vibeke Jensen i gang med at fortælle en patient, hvordan hun skal bruge en medicinpumpe til at behandle sig selv mod sin immundefekt. Modelfoto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital

Et nyt, internationalt center på Aarhus Universitetshospital skal hjælpe patienter, som er plaget af et svækket immunforsvar.

Gentagne lungebetændelser med talrige antibiotika-behandlinger til følge. Mange hospitalsindlæggelser, langvarige sygemeldinger og måske et mistet job.

Det er virkeligheden for de skønsmæssigt 20.-25.000 danskere, der må leve med et defekt immunforsvar. Men nu har Aarhus Universitetshospital oprettet et internationalt center (International Center for Immunodeficiency Diseases – ICID), der samler den fremmeste ekspertise inden for udredning, diagnostik, behandling og forskning af immundefekter.

- Med det nye center vil vi langt hurtigere kunne fastslå, om der er tale om en immundefekt, end vi kan i dag. På den måde kan patienten få den rette behandling første gang, så vi undgår de mange indlæggelser og gentagne lungebetændelser, siger Carsten Schade Larsen, der er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Hans afdeling indgår i centret sammen med eksperter fra Børneafdelingen og Klinisk Immunologisk Afdeling.

- Vi vil kunne bringe flere børn og voksne tilbage til et normalt fritids- og arbejdsliv. Og det vil resultere i et bedre liv for patienten, både fysisk og psykisk.

Sofistikerede analyser
Nøglen til udredning og diagnosticering af immundefekte patienter er ofte komplicerede analyser af patientens immunforsvar. I de seneste 5-10 år er der opnået større og større indsigt i immunforsvaret, og derfor er det afgørende at have adgang til de rigtige analyser.

- Centret på Aarhus Universitetshospital vil samle de mest benyttede analyser og desuden styrke samarbejdet nationalt og internationalt, så adgangen til de sjældne analyser også bliver sikret.


FAKTA om immundefekter:

• En immundefekt er en manglende, fejlagtig eller svækket funktion i det normale immunforsvar.

• Begrebet immundefekt omfatter mange forskellige sygdomme af meget forskellig sværhedsgrad og med meget forskellige krav til behandling.

• Skønsmæssigt 20.-25.000 danskere lever med immundefekter

• En primær immundefekt er som oftest medfødt og genetisk betinget, men kan opstå senere i livet, uden at der er nogen forklaring på det.

• Selvom en primær immundefektsygdom kan være alvorlig, er den sjældent dødelig og kan som regel kontrolleres.

• Immundefekter smitter ikke. Men til gengæld har immundefekte personer en særlig risiko for at blive smittet af raske personers almindeligvis uskadelige infektioner.


Yderligere oplysninger:

Carsten Schade Larsen, overlæge, dr. med., Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, tlf. 78 45 28 18,
mobil 25 60 15 10
Aarhus Universitetshospital - Omstilling 7845 0000 - E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dkKontakt via e-mail -
Webredaktion

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen