Ortopædkirurgi generelt

Ledende overlæge Sten Larsen
Tlf.: 7846 4105, e-mail: stenlars@rm.dk

Oversygeplejerske Birgit Eg Andersen
Tlf.: 7846 4141, e-mail: Birgit.Eg@aarhus.rm.dk

Led- og bindevævssygdomme

Ledende overlæge, professor, ph.d. Ellen-Margrethe Hauge
Tlf. 78 46 42 17, e-mail: ellhau@rm.dk

Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
Tlf. 78 46 42 25, e-mail: stengaard@ki.au.dk

Fod- ankel kirurgi

Overlæge Frank Linde
Tlf.: 7846 4158, e-mail: franlind@rm.dk

Knæ-kirurgi

Overlæge Frank Madsen
Tlf.: 7846 7416, e-mail: frank.madsen@aarhus.rm.dk

Hoftekirurgi

Professor, overlæge Kjeld Søballe
Tlf.: 7846 7425, e-mail: kjeld.soballe@aarhus.rm.dk

Rygkirurgi

Professor, overlæge Cody Bünger
Tlf.: 7846 4109, e-mail: codybung@rm.dk

Skulde- og albuerkirurgi

Overlæge Hans Viggo Johansen
Tlf.: 7846 7504, e-mail: hansjoha@rm.dk

Håndkirurgi

Overlæge Bo Munk
Tlf.: 7846 7413, e-mail: bomunk34@rm.dk

Tumorkirurgi

Overlæge Johnny Keller
Tlf.: 7846 4114, e-mail: johnkell@rm.dk

Idrætsklinikken

Overlæge Martin Lind
Tlf.: 7846 7465, e-mail: martilin@rm.dk

Børneortopædi

Professor, overlæge Bjarne Møller-Madsen
Tlf.: 7846 4107, e-mail: bj.moma@aarhus.rm.dk