Hospitalsdirektør

Poul Blaabjerg, tlf.: 7845 0500, e-mail: poul.blaabjerg@rm.dk

Lægefaglige direktører

Claus Thomsen, tlf.: 7845 0501, e-mail: claus.thomsen@rm.dk
Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 2016 3201, e-mail: joerkris@rm.dk 

Sygeplejefaglig direktør

Inge Pia Christensen, tlf.: 7845 0502, e-mail: inge.pia.christensen@rm.dk

Stabschef

Henrik Beyer, tlf. 2388 2528, e-mail: henbey@rm.dk

Økonomi

Økonomichef Gunhild Birkmose, tlf. 4224 3310, e-mail: gunhbirk@rm.dk

Kommunikation

Kommunikationschefstillingen er vakant - kontakt evt. pressechef Lars Elgård (se nedenfor)

Sundheds-it chef

Konst. Sundheds-It chef, MI Simone Behr, tlf. 2466 0415, e-mail: simbeh@rm.dk

Planlægningschef

Thomas Querling Jacobsen, tlf. 6177 1913, e-mail: thomjaco@rm.dk

Kvalitet og HR Udvikling

Kvalitets- og Udviklingschef Hanne Dahlerup, tlf.  2910 8160, e-mail: hanjes@rm.dk

Løn & Personale

Løn og Personalechef Janni Hedegaard, tlf. 7845 0620, e-mail: jannhede@rm.dk

Pressechef

Lars Elgård Pedersen, 2479 2436, e-mail: larspese@rm.dk

Indkøb og depot

Indkøbschef Ole Ledet-Pedersen, tlf.: 2179 2663, e-mail: Ole.Ledet-pedersen@skejby.rm.dk

Tekniske installationer

Daglig drift af bygninger, teknisk anlæg, telefoner og installationer, udstyr m.m. Ansvarlig for byggeprojekter, rådgiver brand- og tyverisikring, miljø- og energi-styring, ombygninger og indkøb

Teknisk chef Søren Kvistborg, tlf. 7846 3951, e-mail: soerkvis@rm.dk

Logistik og patientservice

Intern logistik, ekstern transport, patientservice

Logistikchef Niels Thygesen, tlf.: 6192 8540, e-mail: niethy@rm.dk

Køkken

Producerer frisktillavet mad hver dag

Cheføkonoma Bente Sloth, Tlf. 7846 3597, mobil 4041 7909, e-mail:
bente.sloth@aarhus.rm.dk

Vaskeri og hjælpemidler

midtVask er en selvstændig virksomhed, som bl.a. vasker for samtlige sygehuse i den østlige del af regionen. midtVask håndterer og distribuerer også hjælpemidler og behandlingsapparatur, som udlånes til patienter i forbindelse med deres behandling på hospitalet.

Vaskerichef Pernille Lundvang, Tlf. 7846 3857, pernlund@rm.dk

Service og rengøring

Organisering af serviceområdet

Afdelingsleder Helle Vilain Bisgård, tlf. 2370 7568, e-mail:
helle.bisgaard@skejby.rm.dk

Sterilcentralen

Forsyner afdelingerne med sterile instrumenter, anæstesiudstyr, sterilt engangsudstyr etc.

Afdelingssygeplejerske Rikke Handlos Olesen, tlf 2462 1561, mail rikkeole@rm.dk

Afløserkontoret/Vikar Region Midt

Vikarydelser på hospitalerne og institutioner i Psykiatri og Social i Region Midtjylland samt Vagtberedskabet i Aarhus og Horsens Kommune

Vikarbureauchef Lone Kaae-Sørensen, tlf. 2117 3927, e-mail: lonkaa@rm.dk

Patienthotel

Oversygeplejerske Martha Lund, tlf.: 7846 3867, e-mail: marthlun@rm.dk