På sundhed.dk kan du se de sundhedsdata, det offentlige har registreret om dig. Det kan være prøvesvar, din journal, oversigt over din medicin og de behandlinger, du har været igennem på forskellige sygehuse.

Se dine prøvesvar

Du kan se resultater af dine prøver på sundhed.dk, så snart de er lagt ind på din digitale journal.

Se din journal

Du har adgang til at se din journal.

På www.sundhed.dk kan du få dine journaloplysninger i "Min sundhedsjournal" 3-5 dage, efter at de er registreret på hospitalet.

Du er også velkommen til at spørge personalet, hvad der skrives i journalen, eller du kan bede om en kopi af journalen.

Du skal logge på med Nem-id for at se personlige data i din e-journal.

Se dit medicinkort

I Medicinkort (Fælles Medicinkort) kan du se den medicin, som du har fået ordineret og købt på recept på apoteket to år tilbage i tiden.

Din læge kan løbende opdatere kortet med din aktuelle medicinering og dermed give overblik over den medicin, som du er i behandling med lige nu.

Du logger på med Nem-id for at se personlige data på Medicinkortet.

Se dine behandlinger på sygehuse

Du kan se en oversigt over alle dine behandlinger på sygehuse i "Behandlinger på sygehuse" på sundhed.dk. Blandt andet kan du få oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser.

Du skal logge på med Nem-id for at se dine personlige data i "Behandlinger på sygehuse".