På sundhed.dk kan du se de sundhedsdata, det offentlige har registreret om dig. Det kan være prøvesvar, din journal, oversigt over din medicin og de behandlinger, du har været igennem på forskellige sygehuse.

Se dine prøvesvar

Se dit udskrivningsbrev (epikrise)

Se dit medicinkort

Se dine behandlinger på sygehuse