auh_sommer.jpg
 
 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby

Praktisk information om hospitalet til indlagte patienter

 

Obs! Alt er ikke som det plejer

Der kan være praktiske forhold, der ikke helt er som beskrevet på denne side, fordi vi er ramt af coronavirus. Der er fx færre åbne indgange, forbud mod besøg og ingen adgang til cafeer. Og nogle patientrettigheder er suspenderet.

Se mere på www.corona.auh.dk

 

Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital

Sådan kontakter du os

Telefonnummeret til afdelingen fremgår af brevet om din indkaldelse.

Hvis du vil melde afbud eller ændre din tid, skal du enten ringe til os, eller skrive til os via besvar-funktionen i din e-boks. Med NemID kan du logge ind på www.booking.rm.dk eller hente app'en "MineAftaler Region Midtjylland" og se dine aftaler. Det fremgår tydeligt, om du selv kan flytte din tid.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om, er du altid velkommen til at kontakte personalet, hvor du også kan komme med forslag til forbedringer.

Sådan finder du vej

Det fremgår af brevet fra hospitalet, hvor du skal henvende dig. Sammen med brevet får du et kort, hvor mødestedet er markeret.

Du kan også få hjælp i Informationerne, ved ingang C, J og G, og ved indgang C, F, G og J vil der på hverdage være frivillige fra Røde Kors, som kan hjælpe med at vise vej. Du kan kende dem på, at de bærer røde veste.

Har du en smartphone eller en tablet, kan du gratis hente appen AUH Find Vej app, der hjælper dig med at finde vej til dit mødested på hospitalet. Hent appen i App Store eller Google Play.

Bus og Letbane

Der er flere busforbindelser med stop flere steder ved hospitalet. Letbanen har et stoppested "Universitetshospitalet" ca. 200 m fra indgang G.

Oplysninger findes på www.rejseplanen.dk og www.midttrafik.dk.

Parkering

Langs hospitalet finder du en række store parkeringsområder, hvor der er mulighed for at parkere mod betaling. Betalingsparkeringen er overvåget døgnet rundt og sikret med et automatisk bomsystem. Du kan holde der, så længe du vil.

De få parkeringspladser helt oppe ved indgangene er beregnet til korttidsparkering (15 minutter).

Hvis du ikke kan finde en ledig p-plads, kan du vælge at holde i P-huset (P20), hvor der altid er ledige p-pladser. Indkørsel til P-huset findes ved indgang J. I P-huset er der også en ladestation til el-bil.

Hvis du har brug for at holde i P-huset længe, har du mulighed for at reservere parkering i 24 timer: https://auh.apcoa.dk/iPCP/reservation/create

Læs mere om parkeringsmuligheder på www.parkering.auh.dk

P-pladser til handicappede

Der er reserveret P-pladser til handicappede flere steder på hospitalet. Pladerne kan benyttes, hvis du har et gyldigt handikapskilt i bilens forude. Hvis pladserne er optaget, kan du parkere gratis på alle andre betalingspladser, hvis du har et handicapskilt i bilens forrude.

Transportudgift

Der er særlige regler for hjælp til transport til og fra hospitalet. Hovedreglen er, at du selv skal sørge for transporten, men i særlige tilfælde kan du få et tilskud til befordringsudgifterne eller blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning.

Læs mere om reglerne for kørsel og transporttilskud i pjecen "Kørsel til og fra hospitalet", som du kan få udleveret på afdelingen og finde på Region Midtjyllands hjemmeside: www.befordring.rm.dk

Sms-påmindelse

Har vi dit mobilnummer, sender Aarhus Universitetshospital dig en SMS-besked for at minde dig om din aftale på hospitalet. Du skal give besked til afdelingen, hvis du ikke ønsker denne service.

 

Værd at vide før du skal indlægges

Du bør medbringe

 • din eventuelle medicin i originalemballage
 • toiletartikler
 • sundhedskort

Hvis du bruger briller, stok, høreapparat, kørestol, rollator eller andre hjælpemidler, skal du også tage dem med på hospitalet.

Hvis du har brug for nikotinplaster eller lignende, vil vi anbefale dig at tage det med, da hospitalet er røgfrit. Se også afsnittet om rygeforbud.

Du er velkommen til at medbringe

 • bøger, blade m.v.
 • smartphone, iPad eller lignende – husk høretelefoner, men ikke højtalere
 • bærbar computer, tablets (læs mere under afsnittet om trådløst netværk)

Værdigenstande

Du skal være opmærksom på, at det er på eget ansvar at medbringe værdigenstande til en planlagt undersøgelse og behandling, da vi desværre ikke har mulighed for at passe på dem. Lad derfor være med at tage dyre genstande, smykker og større beløb i kontanter med.

 

Værd at vide når du er indlagt

Armbånd med navn og personnummer

Når du bliver indlagt får du af sikkerhedsgrunde et armbånd om håndleddet med dit navn, personnummer og afsnittets navn.

Du kan forvente at blive spurgt om om navn og personnummer hver gang du får medicin, skal have taget blodprøver, røntgenbilleder osv.

Stuegang

Tidspunkterne for stuegang kan variere fra afdeling til afdeling. Kontakt afdelingens personale for nærmere information.

Besøgstider

Der er åben besøgstid på alle afdelinger.

Nogle afdelinger kan have begrænsninger i besøgstiden. Det bliver du i givet fald orienteret om ved indlæggelsen.

Fortæl og spørg

Det er vigtigt, at du tager et medansvar for din behandling. Det kan du gøre ved at undre dig, fortælle og spørge. Sig til, hvis der er noget, der undrer dig. Det kan fx være, hvis du får udleveret en anden medicin, eller hvis der er andet, som er anderledes, end det plejer at være.

Mad og drikke

Under indlæggelsen er alle patienter på fuld forplejning. Hvis du er vegetar, har allergi eller af religiøse grunde ønsker en bestemt kost, kan du bede personalet om at bestille den til dig. Lægen ordinerer diætkost.

Mad til pårørende

Pårørende, der ønsker at spise sammen med patienten eller på hospitalet henvises til at købe mad i cafeer eller automater, se åbningstider og placering nedenfor.

Pårørende kan få gratis te og kaffe i afdelingen.

Caféer

Caféerne er for patienter, ansatte, pårørende og andre besøgende.

Café Nord, Indgang J, plan 4A (J418)
Hverdage kl. 8.00 -19.00
Weekender kl. 8.00 - 13.15
Helligdage kl. 8.00 - 12.45

Café Syd, Indgang C, plan 4A (C416)
Alle ugens dage kl. 7.15 - 19.00
Weekender og helligdage kl. 7.30 - 19.00

Café Øst, Indgang G (G206)
Hverdage kl. 8.00 - 22.00
Weekender og helligdage kl. 11.30 - 22.00

MadExpress, Indgang D3 (E201) udvalgte varme og kolde retter.
Hverdage kl. 11.15 - 12.45
Weekender og helligdage lukket.

Mad og drikke udenfor caféernes åbningstider

Udenfor caféernes åbningstider findes der automater med et begrænset udvalg - fortrinsvis kolde drikkevarer, snacks og slik.

 • Ved indgang C, C210
 • Ved venteområdet til Diabetes og Hormonsygdomme, G214 
 • Ved venteområdet til Klinik for Kvindesygdomme, H209 
 • Ved indgang J, J210 
 • Ved indgang J3, venteområdet i Skadestue og Lægevagt, hvor der også findes en kaffeautomat.

Præst

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, som I gerne vil have svar på af en præst, kan I få personalet til at kontakte en af de præster, der er tilknyttet hospitalet. Præsterne holder også korte gudstjenester. Du finder opslag med tid og sted på afdelingen, ellers kan du spørge personalet.

Patienthotel

Du vil eventuelt komme til at bo på Patienthotellet, mens du er indlagt.

Ophold på Patienthotellet er gratis for dig som patient, hvis du er henvist fra afdelingen til Patienthotellet. 

Sygeplejersker betjener døgnet rundt hotellets reception, tlf. 2477 9187.

Rygeforbud

Det er ikke tilladt at ryge på Aarhus Universitetshospital. Patienter og pårørende må dog gerne ryge i de rygebokse, der findes udenfor på hospitalets område ved indgang C, F, G, H, J og K.

Gratis WI-FI

Som patient og pårørende er du velkommen til at benyttet hospitalets gratis WI-FI

 • Gå ind under indstillinger på din mobil, tablet, bærbare
 • Vælg netværket: RegionMIDT-Gaest
 • Gå til siden hotspot.rm.dk
 • Log ind med enten CPR, NemID eller sms
 • Se retningslinjer for brug af trådløst net på www.wifi.rm.dk

Mobiltelefon

Mobiltelefoner udsender radiobølger, som kan påvirke medicinsk apparatur med alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor er vi nødt til at bede dig slukke din mobiltelefon, når du opholder dig på en afdeling med patienter.

Hold desuden mindst 1,5 meters afstand til medicinsk udstyr, der hvor det er tilladt at bruge mobilen.

Her må du gerne bruge mobiltelefon:

 • forhaller
 • kantiner
 • udendørs
 • patienthotellet
 • venteområder

God mobiladfærd

Vi beder dig respektere god mobiladfærd:

 • Sæt mobilen på lydløs, når du er på hospitalet
 • Sluk mobilen helt i områder, hvor skilte kræver telefonen slukket
 • Før samtaler, hvor du ikke forstyrrer andre
 • Respekter det, når personalet beder dig undlade at telefonere
 • Fotografér ikke uden klar tilladelse fra alle andre, som kan komme med på billedet

Undervisning af skolesøgende børn og unge

Skolesøgende børn fra 0-10. klasse går også i skole, selv om de er indlagt.

Undervisningen tilrettelægges i nært samarbejde med barnets egen skole.

Husk at medbringe barnets egne bøger.

Studerende og forskningsprojekter

I løbet af din undersøgelse/behandling på hospitalet kan du forvente at møde læge- og sygeplejestuderende udover det faste personale på afdelingen. Derudover kan du blive spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Det er helt frivilligt, om du ønsker at deltage.

 

Værd at vide når du skal udskrives

Vi informerer din egen læge

Din praktiserende læge får et udskrivningsbrev med oplysninger om indlæggelsen. Du kan se indholdet af udskrivningsbrevet hos din læge.

Genoptræning, hjemmehjælp og hjemmepleje

Afdelingens personale vil informere dig om eventuel efterbehandling, genoptræning og kontrol i tiden efter, du er blevet udskrevet.

Hvis du har behov for det, sørger personalet inden udskrivelsen for kontakt og information til hjemmesygepleje eller hjemmehjælp.

 

Som patient har du ret til

OBS! Nogle patientrettigheder er midlertidigt suspenderet

Læs mere om dine patientrettigheder, og se hvilke rettigheder, der midlertidigt ikke gælder på:

Rettighederne er suspenderet for at bevare kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme. Bl.a. patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling.

Din ret til information

Du har som patient ret til at blive fuldt informeret om din sygdom, mulighederne for behandling og risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Du har adgang til at se din journal. På www.sundhed.dk kan du få dine journaloplysninger i "Min sundhedsjournal" 0-2 dage, efter at de er registreret på hospitalet.

Du er også velkommen til at spørge personalet, hvad der skrives i journalen, eller du kan bede om en kopi af journalen.

Videregivelse af helbredsoplysninger

Du kan sige nej til, at oplysninger om dit helbred videregives til andre sundhedspersoner, fx din praktiserende læge. Hvis du vil sige nej, skal du sige det til den læge, som undersøger og behandler dig. I særlige tilfælde skal lægen videregive oplysninger.

Tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt i sager, der drejer sig om patienter, og videregiver derfor ingen personlige oplysninger uden dit samtykke. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis der er ting, du gerne vil drøfte. I særlige tilfælde skal lægen videregive oplysninger.

Tolk

Afdelingen bestiller en tolk, hvis det skønnes nødvendigt. For nogle patienter kan der være tale om, at de skal betale gebyr for tolkning, hvis de ikke i tilstrækkelig grad forstår eller taler dansk.

Der er aldrig gebyr for tegnsprogstolkning.

Utilsigtet hændelse

Hvis du oplever noget, du ikke synes, der burde være sket, kan du hjælpe sundhedsvæsenet med at lære af sine fejl. Du kan fortælle om din oplevelse ved at bruge hjemmesiden www.dpsd.dk.

Din rapport bliver sendt til den afdeling på hospitalet, hvor hændelsen er sket. Afdelingen undersøger så, hvad de kan gøre for at undgå, at noget lignende sker igen. Din rapport er altså med at øge patientsikkerheden. Vær opmærksom på, at afdelingen ikke er forpligtiget til at give dig et svar.

Klage og erstatning

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, der er begået fejl eller der har været andre svigt i den behandling, du har modtaget. Du kan klage selv eller give andre fuldmagt til at klage på dine vegne. Patientkontoret kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor din klage skal sendes hen, og hvordan du bedst formulerer klagen: patientkontoret@rm.dk, www.patientkontoret.rm.dk.

Patientkontoret, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Tlf. 7841 0444. Mandag 9.00-12.00. Tirsdag-torsdag 10.00-12.00.

Hvis du ønsker erstatning, fordi du er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje, skal du søge hos Patienterstatningen www.patienterstatningen.dk.

Du kan godt søge erstatning, uden du har indgivet en klage.

Læs mere om patientrettigheder:
www.patientkontoret.rm.dk