Åbn teksten i pdf-format

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby

Praktisk information om hospitalet til ambulante patienter 

 

 

Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din undersøgelse og behandling på Aarhus Universitetshospital.

 

Sådan kontakter du os

Telefonnummeret til afdelingen fremgår af brevet med din indkaldelse.

Hvis du vil melde afbud eller ændre din tid, skal du enten ringe til os, eller skrive til os via besvar-funktionen i din e-boks. Med NemID kan du logge ind på www.booking.rm.dk og se dine aftaler. Det fremgår tydeligt, om du selv kan flytte din tid.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om, er du altid velkommen til at kontakte personalet, hvor du også kan komme med forslag til forbedringer.

 

Sådan finder du vej

Det fremgår af brevet fra hospitalet, hvor du skal henvende dig. Sammen med brevet får du et kort, hvor mødestedet er markeret.

Du kan også få hjælp i Informationen, Hovedingang G. Ved informationen vil der på hverdage være frivillige fra Røde Kors, som kan hjælpe med at vise vej. Du kan kende dem på, at de bærer røde veste.

Har du en smartphone eller en tablet, kan du gratis hente appen Patientapp, der hjælper dig med at finde vej til dit mødested på hospitalet. Hent appen i App Store eller Google Play.

Læs mere om Patientapp på www.patientapp.auh.dk.

 

Bus

Der er flere busforbindelser med stop flere steder ved hospitalet.

Oplysninger findes på www.rejseplanen.dk og www.midttrafik.dk.

 

Parkering

Langs hospitalet finder du en række store parkeringsområder, hvor der er mulighed for at parkere mod betaling. Betalingsparkeringen er overvåget døgnet rundt og sikret med et automatisk bomsystem. Du kan holde der, så længe du vil.

De få parkeringspladser helt oppe ved indgangene er beregnet til korttidsparkering (15 minutter).

Læs mere om parkeringsmuligheder på www.parkering.auh.dk.

 

P-pladser til handicappede

Der er reserveret P-pladser til handicappede flere steder på hospitalet. Pladserne kan benyttes, hvis du har et gyldigt handicapskilt i bilens forrude. Hvis pladserne er optaget, kan du parkere gratis på alle andre betalingspladser, hvis du har et gyldigt handicapskilt i bilens forrude.

 

Hjælp til transport og dækning af udgifter

Der er særlige regler for hjælp til transport til og fra hospitalet. Hovedreglen er, at du selv skal sørge for transporten, men i særlige tilfælde kan du få et tilskud til befordringsudgifterne eller blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning.

Læs mere om reglerne for kørsel og transporttilskud i pjecen "Kørsel til og fra hospitalet", som du kan få udleveret på afdelingen og finde på Region Midtjyllands hjemmeside: www.befordring.rm.dk.

 

Sms-påmindelse

Aarhus Universitetshospital kan sende en sms-besked for at minde dig om, at du har en aftale på hospitalet, hvis du giver os lov. Du skal give besked, hvis du ønsker denne service – og kan til enhver tid frabede dig den igen ved at kontakte os

 

Du bør medbringe

Du bør medbringe din eventuelle medicin i originalemballage.

 

Værdigenstande 

Det er på eget ansvar at medbringe værdigenstande, da vi desværre ikke har mulighed for at passe på dem. Vores råd er derfor, at du ikke tager dyre genstande, smykker og større beløb i kontanter med til undersøgelse og behandling på hospitalet.

 

Rygeforbud

Det er ikke tilladt at ryge på Aarhus Universitetshospital. Patienter og pårørende må dog gerne ryge i de rygebokse, der findes uden for på hospitalets område.

 

Café

Caféen ligger ved Hovedindgang G, krydspunkt G206, og er for patienter, pårørende og andre besøgende.

Åbningstiderne er:

 • Hverdage kl. 8.00-19.00

 • Weekender og helligdage kl. 11.30-19.00

 

Gratis WI-FI

Du er velkommen til at benyttet hospitalets gratis WI-FI

 • Gå ind under indstillinger på din mobil, tablet, bærbare
 • Vælg netværket: RegionMIDT-Gaest
 • Gå til siden hotspot.rm.dk
 • Log ind med enten CPR, NemID eller sms
 • Se retningslinjer for brug af trådløst net på www.wifi.rm.dk

 

Mobiltelefon

Mobiltelefoner udsender radiobølger, som kan påvirke medicinsk apparatur med alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor er vi nødt til at bede dig slukke din mobiltelefon, når du opholder dig på en afdeling med patienter.

Hold desuden mindst 1,5 meters afstand til medicinsk udstyr, der hvor det er tilladt at bruge mobilen.

Her må du gerne bruge mobiltelefon:

 • forhaller
 • kantiner
 • udendørs
 • patienthotellet
 • venteværelser til ambulatorier

 

 

God mobiladfærd

Vi beder dig respektere god mobiladfærd:

 • Sæt mobilen på lydløs, når du er på hospitalet
 • Sluk mobilen helt i områder, hvor skilte kræver telefonen slukket
 • Hold mobilen mindst 1,5 meter væk fra medicinsk udstyr
 • Før samtaler, hvor du ikke forstyrrer andre
 • Respekter det, når personalet beder dig undlade at telefonere
 • Fotografer ikke uden klar tilladelse fra alle andre, som kan komme med på
 • billedet
 • Vent med den lange sygehistorie over telefonen, til du kommer hjem

 

Studerende og forskningsprojekter

I løbet af din undersøgelse/behandling på hospitalet kan du forvente at møde læge- og sygeplejestuderende udover det faste personale på afdelingen. Derudover kan du blive spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Det er helt frivilligt, om du ønsker at deltage.

 

Som patient har du ret til

 

Din ret til information

Du har som patient ret til at blive fuldt informeret om din sygdom, mulighederne for behandling og risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Du har adgang til at se din journal. På www.sundhed.dk kan du få dine journaloplysninger i "Min sundhedsjournal" 0-2 dage, efter at de er registreret på hospitalet.

Du er også velkommen til at spørge personalet, hvad der skrives i journalen, eller du kan bede om en kopi af journalen.

 

Videregivelse af helbredsoplysninger

Du kan sige nej til, at oplysninger om dit helbred videregives til andre sundhedspersoner, fx din praktiserende læge. Hvis du vil sige nej, skal du sige det til den læge, som undersøger og behandler dig. I særlige tilfælde skal lægen videregive oplysninger.

 

Tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt i sager, der drejer sig om patienter, og videregiver derfor ingen personlige oplysninger uden dit samtykke. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis der er ting, du gerne vil drøfte. I særlige tilfælde skal lægen videregive oplysninger.

 

Tolk

Personalet tilkalder en tolk, når afdelingen vurderer, det er nødvendigt. Det vil sige, hvis du ikke forstår eller taler dansk, eller hvis du er døv. Der kan skaffes tolk til næsten alle sprog.

 

Utilsigtet hændelse

Hvis du oplever noget, du ikke synes, der burde være sket, kan du hjælpe sundhedsvæsenet med at lære af sine fejl. Du kan fortælle om din oplevelse ved at bruge hjemmesiden www.dpsd.dk.

Din rapport bliver sendt til den afdeling på hospitalet, hvor hændelsen er sket. Afdelingen undersøger så, hvad de kan gøre for at undgå, at noget lignende sker igen. Din rapport er altså med at øge patientsikkerheden. Vær opmærksom på, at afdelingen ikke er forpligtiget til at give dig et svar.

 

Klage og erstatning

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, der er begået fejl eller der har været andre svigt i den behandling, du har modtaget. Du kan klage selv eller give andre fuldmagt til at klage på dine vegne.

Patientkontoret kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor din klage skal sendes hen, og hvordan du bedst formulerer klagen: patientkontoret@rm.dkwww.patientkontoret.rm.dk.

Patientkontoret, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Tlf. 7841 0444. Mandag 9.00-12.00. Tirsdag-torsdag 10.00-12.00.

Hvis du ønsker erstatning, fordi du er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje, skal du søge hos Patienterstatningen (www.patienterstatningen.dk).

Du kan godt søge erstatning, uden du har indgivet en klage.

Læs mere om patientrettigheder:
www.patientkontoret.rm.dk