Du vil eventuelt komme til at bo på Patienthotel, mens du er indlagt.

Ophold på patienthotellet er gratis for dig som patient. Pårørende kan mod betaling leje et værelse, hvis der er ledige værelser.

Hvis du er indlagt med et barn, er mad og drikke gratis for barnet, men den forælder, der er indlagt sammen med barnet skal betale for frokost og aftensmad.

Vi har patienthoteller på tre af Aarhus Universitetshospitals matrikler.

Læs mere om patienthotellerne

Kontakt

Reservation af værelser
Nørrebrogade
Hotellets reception
Telefon: 78464000

Oversigtskort

Reservation af værelser
Tage Hansens gade
Hotellets reception
Telefon: 78467785

Oversigtskort

Reservation af værelser
Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby
Hotellets reception
Telefon: 78456962

Oversigtskort

Funktionspostkasse
Patienthotellerne@auh.rm.dk