Patienthotel

Du vil eventuelt komme til at bo på Patienthotel, mens du er indlagt.

Ophold på patienthotellet er gratis for dig som patient. Pårørende kan mod betaling leje et værelse, hvis der er ledige værelser.

Hvis du er indlagt med et barn, er mad og drikke gratis for barnet, men den forælder, der er indlagt sammen med barnet skal betale for frokost og aftensmad.

Vi har patienthoteller på tre af Aarhus Universitetshospitals matrikler.

Læs mere om patienthotellerne:Kontakt

Reservation af værelser
Nørrebrogade
Hotellets reception
Telefon: 78464000

Reservation af værelser
Tage Hansens gade
Hotellets reception
Telefon: 78467785

Reservation af værelser
Skejby
Hotellets reception
Telefon: 78456962

Funktionspostkasse
Patienthotellerne@auh.rm.dk
 

Aarhus Universitetshospital - Omstilling 7845 0000 - E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dkKontakt via e-mail -
Webredaktion

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen