Byggeriet er Danmarks største hospitalsbyggeri. Det indebærer både nybyggeri og ombygning af det eksisterende hospital, og det færdige resultat vil være på størrelse med en provinsby som Skagen eller Ribe.

Byggeriet skal rumme hele Aarhus Universitetshospital, som i dag ligger spredt i Aarhus.


Hospitalet skal…

  • Bestå af 223.000 m2 nyt byggeri
  • Integreres med de eksisterende 157.000 m2 hospital i Skejby
  • Stå for 40-50 procent af hospitalsbehandlingen i Region Midtjylland
  • Behandle 100.000 indlagte patienter årligt
  • Modtage 900.000 patienter til ambulante behandlinger årligt
  • Være arbejdsplads for ca. 9000 ansatte

Læs mere om byggeriet på Det Nye Universitetshospitals hjemmeside.

Letbane

Vær også opmærksom på den kommende Letbane. Aarhus Kommune er ved at anlægge letbanen, som får et stop ved det nye og større Aarhus Universitetshospital - arbejdet påvirker vejene ved hospitalet. 

Gener for patienter og pårørende

Som patient og pårørende kan I nogle gange opleve forskellige former for gener. Det kan både være støjgener, men det kan også være døre, der midlertidigt er spærret, elevatorer, der er ude af drift eller trapper, der er spærret af.

Håndværkerne tager højde for arbejdet på hospitalet og planlægger ombygningen sammen med klinikken, så patienternes ve og vel er sikret og generne er så få som muligt.