Hvor rammer strejke og lockout på Aarhus Universitetshospital?

De faglige organisationer har varslet strejke på udvalgte områder på Aarhus Universitetshospital. Danske Regioner har varslet lockout mod hele stort set hele hospitalet. Lockouten omfatter alle områder undtaget:

  • Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)
  • Projektafdelingen for DNU
  • Visse afsnit i Teknisk Afdeling.

Danske Regioner og en række organisationer (foreløbig Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, FoA og HK) har aftalt, at de helt undtager deres medlemmer fra konflikt på:

  • Akutafdelingen
  • Børn og Unge
  • Kræftafdelingen
  • Hæmatologisk Afdeling 

Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt i 2 gange 14 dage. Det betyder, at strejke og lockout kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke 6. maj 2018 og lockout 12. maj.

Afslutter forligsmanden overenskomstforhandlingerne, fordi der ikke kan findes en løsning, kan strejke og lockout iværksættes på femtedagen efter sammenbruddet.

Hvad betyder strejke og lockout for dig som patient eller pårørende?

På Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som måske melder sig for patienter og pårørende:

Spørgsmål og svar om konflikten 

Revideret 18-04-2018