Den varslede ok-konflikt er foreløbig afblæst

Der indgået overenskomstforlig for alle 133.000 medarbejdere på hospitalerne og andre arbejdspladser i regionerne. Nu sendes forhandlingsresultatet til afstemning i medarbejdernes organisationer.

Strejke og lockout suspenderes indtil resultatet af afstemningerne er klar 6. juni. Hvis aftalerne kan godkendes af medarbejderne, er konflikten endelig afblæst. Stemmer medlemmerne nej, gælder strejke- og konfliktvarsler stadig.

Revideret 05-06-2018