Oversigt over afdelinger, service og Administration på Aarhus Universitetshospital

  • Afdelinger
    Afdelinger med patienter (kliniske afdelinger)

 

  • Service og administration
    Ledelsessekretariat, centerstabe, løn- og personale afdeling, vedligehold af bygninger, rengøring, vaskeri etc.