Oversigt over informationer til patienter på Aarhus Universitetshospital.

Akut hjælp

Skadestue, lægevagt, anden akut hjælp

Find din afdeling

Alfabetisk oversigt over hospitalets afdelinger

Find vej og parkering

Kort over hospitalets indgange, p-pladser mv.

Før du skal på hospitalet

Digital indkaldelse, Patientapp, find din afdeling, booking af aftaler, hjælp til transport

Kontakt hospitalet

Direkte telefonnumre til afdelingerne og kontakt via omstilling/hovedhovednummer

Når du er på hospitalet

Besøgstider, mad, mobiltelefon, rygning, overnatning, trådløst net, info om sygdomme

Når du skal hjem fra hospitalet

Hjælpemidler, genoptræning og ernæring, hjælp til transport

Når dit barn skal på hospitalet

Afdelinger, der behandler børn, socialrådgiver, undervisning af skolebørn

Rettigheder, brugerinddragelse, kvalitet og klagemuligheder

Kontaktperson, ventetider, fritsygehusvalg, kvalitetstal, dit medansvar 

Se dine data

Prøvesvar, journal, medicinkort og behandlinger

Netværk og mødesteder

Cafe Nexus, Hellen, Heimdal, Intensiv Cafe

Det nye hospital i Skejby

Rundvisninger, Åbent hus, ventelounge, enestuer

Velkommen til AUH (SKS, indlagte)

Overskrifter

Indhold

 

Sådan kontakter du os

 

Sådan finder du vej

 

Bus

 

Parkering

 

P-pladser til handicappede

 

SMS-påmindelse

Værd at vide før du skal indlægges

 

 

Du bør medbringe

 

Du er velkommen til at medbringe

 

Værdigenstande

Værd at vide når du er indlagt

 

 

Armbånd med navn og personnummer

 

Stuegang

 

Besøgstider

 

Fortæl og spørg

 

Mad og drikke

 

Mad til pårørende

 

Café

 

Præst

 

Patienthotel

 

Rygeforbud

 

Gratis wifi

 

Mobiltelefon

 

God mobiladfærd

 

Undervisning af skolesøgende børn og unge

 

Studerende og forskningsprojekter

Som patient har du ret til

 

 

Din ret til informationer

 

Videregivelse af helbredsoplysninger

 

Tavshedspligt

 

Utilsigtet hændelse

 

Klage og erstatning