Oversigt over information til patienter på Aarhus Universitetshospital.

e-journal

Log på din e-journal
Link til sundhed.dk

Patienthåndbog

Patienthåndbogen på sundhed.dk
Læs om sygdomme, symptomer og behandling

Patientrettigheder

Frit sygehusvalg og ventetider
Læs mere om omvisitering, frit sygehusvalg og ventetider på Region Midtjyllands hjemmeside

Patientkontoret i Region Midtjylland
Læs også om patientrettigheder, klagemuligheder mv. på Region Midtjyllands hjemmeside