Programmerne og programledelse skal sikre en hurtigere implementering af projekter og udviklingsopgaver på tværs af hospitalet, synergi mellem aktiviteterne, og at de forudsatte gevinster opnås.

Et program er en samling af tværgående projekter og tilstødende udviklingsopgaver.

Hospitalsledelsen har besluttet tre programmer, og har udnævnt en programchef for hvert program:

  • Patientinvolvering (Lisbeth Kallestrup)
  • Lighed i sundhed (Anette Schouv Kjeldsen)
  • Patientsikkerhed (Ove Bast Andreasen)

Programmerne skal være baseret på evidens, understøttet af data og skabe tydelige og målbare resultater.

Programcheferne har ikke nødvendigvis ansvaret for alle projekter indenfor programmet, men for den samlede fremdrift.

De tre programchefer:

Anette Schouv Kjeldsen

Programchef

Program: Lighed i sundhed

Tlf.: 2961 8943
E-mail: anette.schouv@aarhus.rm.dk

Lisbeth Kallestrup

Programchef

Program: Patientinvolvering

Tlf.: 4046 8010

E-mail: lisbka@rm.dk

Ove Bast

Programchef

Program: Patientsikkerhed

E-mail: oveandre@rm.dk