Aarhus Universitetshospital ledes af en hospitalsledelse, som består af en hospitalsdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør.

Afdelingerne på hospitalet er organiseret i fem centre og en administration under hospitalsledelsen. Hvert center har to centerchefer, og hver afdeling har en afdelingsledelse, som typisk består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

Download organisationsdiagrammet i pdf-format