Hospitalsdirektøren, den lægefaglige direktør og den sygeplejefaglige direktør udgør tilsammen den øverste ledelse på Aarhus Universitetshospital.

Ledelsesmodellen er en såkaldt trojka, bestående af tre personer, så den øverste ledelse er tværfaglig og rummer viden om både økonomi, behandling og pleje.

Hospitalsledelsen har det overordnede ansvar for behandling og pleje af patienterne og den øvrige drift af hospitalet.

Hospitalsledelsen består af:

Fungerende hospitalsdirektør 
Ole Thomsen

Tlf.: 7846 2331 - fra 22. febr. nyt nr. 7845 0500
Mail: ole.thomsen@stab.rm.dk

Lægefaglig direktør
Claus Thomsen

Tlf.: 7846 2366 - fra 22. febr. nyt nr. 7845 0501
Mail: claus.thomsen@rm.dk

Sygeplejefaglig direktør
Inge Pia Christensen

Tlf.: 7846 2333 - fra 22. febr. nyt nr. 7845 0502
Mobil: 3092 2404
 
Mail: inge.pia.christensen@rm.dk

Se også: