Hospitalsdirektøren, den lægefaglige direktør og den sygeplejefaglige direktør udgør tilsammen den øverste ledelse på Aarhus Universitetshospital.

Ledelsesmodellen er en såkaldt trojka, bestående af tre personer, så den øverste ledelse er tværfaglig og rummer viden om både økonomi, behandling og pleje.

Hospitalsledelsen har det overordnede ansvar for behandling og pleje af patienterne og den øvrige drift af hospitalet.

Hospitalsledelsen består af:

Hospitalsdirektør 
Poul Blaabjerg

Tlf.: 7845 0500
Mobil: 5131 3506
Mail: poul.blaabjerg@rm.dk 

Lægefaglig direktør
Claus Thomsen

Tlf.: 7845 0501 
Mail: claus.thomsen@rm.dk

Sygeplejefaglig direktør
Inge Pia Christensen

Tlf.: 7845 0502 
Mobil: 3092 2404
 
Mail: inge.pia.christensen@rm.dk

Se også: