Hvert år gennemføres Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Patienttilfredshedsundersøgelsen sætter fokus på patienternes oplevelser og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. 

Undersøgelse af tilfredsheden i 2018 

Hvis du har været patient på et tidspunkt fra august til oktober i år, så modtager du måske et spørgeskema med posten i september. Det håber vi, du vil besvare.

Resultaterne for Aarhus Universitetshospital i 2017

Tilfredsheden er for både ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte størst, når det gælder spørgsmål om:

 • Personalet er venligt og imødekommende
 • Patienterne er tilfreds med plejen

Generelt er tilfredsheden på Aarhus Universitetshospital lavest, når det gælder spørgsmål om:

 • Patienterne oplever en/flere har ansvar for det samlede forløb (ambulante og planlagt indlagte)
 • Information virkning og bivirkning af ny medicin (ambulante og akut indlagte)

Ambulante patienter

Overordnet tilfredshed

2017

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

36 %

51 %

87 %

 

Når det gælder ambulante patienter, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet på 12 områder
 • På landsgennemsnittet på 15 områder
 • Under landsgennemsnittet på 2 områder

Læs rapporten 'Planlagt ambulante patienters oplevelser' på Aarhus Universitetshospital i 2017 fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

Akut indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2017

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse

34 %

46 %

80 %

 

Når det gælder akut indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet på 32 områder
 • På landsgennemsnittet på 4 områder
 • Under landsgennemsnittet på 0 områder

Læs rapporten 'Akut indlagte patienters oplevelser' på Aarhus Universitetshospital i 2017 fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

Planlagt indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2017

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

34 %

51 %

86 %

 

Når det gælder planlagt indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet på 31 områder
 • På landsgennemsnittet på 4 områder
 • Under landsgennemsnittet på 0 områder

Læs rapporten 'Planlagt indlagte patienters oplevelser' på Aarhus Universitetshospital i 2017 fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

Mere information

Sådan arbejder vi med patienttilfredshed på Aarhus Universitetshospital

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed