På Aarhus Universitetshospital måler vi på, om du som patient får de ydelser, du skal have. Hvis vi konstaterer at kvaliteten ikke er som den skal være, bliver der lavet en plan for, hvordan vi kan arbejde med at forbedre kvaliteten. Derudover udvikler og forsker vi hele tiden for at levere bedre ydelser og leve op til vores mål.

Patienttilfredshed

Landsdækkende måling af patienternes oplevelse af sundhedsvæsenet. Se, hvordan hospitalet og de enkelte afdelinger klarer sig i målingen.