Aarhus Universitetshospital er en sammenlægning af Skejby og Århus Sygehus (Nørrebrogade, Tage Hansens-Gade, P.P. Ørums Gade og Samsø Syge- og Sundhedshus). Sammenlægningen blev gennemført 1. april 2011.

Organisation og ledelse

Hospitalsledelsen:

 • Hospitalsdirektør
 • Lægefaglig direktør
 • Sygeplejefaglig direktør

Læse mere om hospitalsledelsen

Hospitalet er organiseret i fire kliniske centre og et servicecenter.  

Hvert center ledes af to centerchefer, der referer til hospitalsledelsen og sammen udgør hospitalsledelsen, centerledelserne for de seks centre og administrationschefen universitetshospitalets strategiske ledelse.

De kliniske afdelinger ledes af en afdelingsledelse. Flere af de kliniske afdelinger har desuden en professor med ansvar for forskningsområdet.

På centerniveau i de kliniske centre har den koordinerende kliniske lærestolsprofessor en særlig tværgående funktion vedrørende forskning og prægraduat uddannelse.

Se organisationsplan

Læs mere om afdelingerne

Læs mere om centrene

Aarhus Universitetshospital tager sig blandt andet af:

 • Sygdomme i hoved og nervebaner
 • Hjertesygdomme
 • Kræftsygdomme
 • Kvindesygdomme og fødsler
 • Diabetes og andre sygdomme i hormonproducerende kirtler
 • Lungesygdomme
 • Urinvejssygdomme
 • Ortopædkirurgi
 • Leversygdomme
 • Gigtsygdomme
 • Hudsygdomme
 • Mave- og tarmkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Geriatri (ældre menneskers sygdomme)
 • Skadestuefunktion

Det Nye Universitetshospital (DNU)

I løbet af det kommende årti skal Aarhus Universitetshospital flytte til et nybygget stort universitetshospital på Skejby Mark.
 
Her samles hele Aarhus Universitetshospital med tiden på én adresse.

Læs mere om Det Nye Universitetshospital

Kontakt AUH

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 
8200 Aarhus N 

Telefon: 7845 0000

Skriv til hospitalet