Et godt liv med diabetes

I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Læs mere her.

En styrket diabetesindsats i Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus er sat i verden for at bidrage til mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.

Visionen er

  • at øge livslængden og livskvaliteten for alle mennesker med diabetes i Region Midtjylland
  • at mindske antallet af diabetespatienter i Region Midtjylland.

Det skal vi blandt andet gøre ved at igangsætte fælles indsatser og implementere nye løsninger i samarbejde med patienter, hospitaler, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

Nye behandlingstilbud og forskning i international topklasse

Steno Diabetes Center Aarhus skal være et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som skal skabe nye indsigter og drive udviklingen på diabetesområdet i Region Midtjylland inden for fire områder:

Nybygget diabetescenter

Steno Diabetes Center Aarhus er er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden.

Centeret er fysisk placeret ved Aarhus Universitetshospital og varetager her den ambulante diabetesbehandling af patienter i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Steno Diabetes Center Aarhus forventes at flytte ind den kommende Forum-bygning ved Aarhus Universitetshospital medio 2022.

 

Fakta om Steno Diabetes Center Aarhus

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?