Et godt liv med diabetes

I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Læs mere her.

En styrket diabetesindsats i Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden.

Formålet er at styrke diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes. Det skal ske i samarbejde med patienter, hospitaler, kommuner og almen praksis samt andre relevante aktører.

Visionen er at

  • øge livslængden og livskvaliteten for alle mennesker med diabetes i Region Midtjylland.
  • mindske antallet af diabetespatienter i Region Midtjylland.

Sammenhæng og samarbejde

Steno Diabetes Center Aarhus skal være et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som skaber nye indsigter og driver udviklingen i Region Midtjylland inden for fire kerneområder:

  • Diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer
  • Patientrelateret forskning
  • Kompetenceudvikling og uddannelse
  • Tværsektorielt samarbejde og sammenhængende patientforløb.

Centret skal igangsætte fælles initiativer og implementere nye løsninger skabt i fællesskab på tværs af sektorer og herigennem bidrage til mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.

Alt sammen noget, som skal bidrage til et godt liv for alle mennesker med diabetes.

Nybygget diabetescenter

Steno Diabetes Center Aarhus er fysisk placeret ved Aarhus Universitetshospital og varetager her den ambulante diabetesbehandling af patienter i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Steno Diabetes Center Aarhus forventes at flytte ind den kommende Forum-bygning ved Aarhus Universitetshospital medio 2022.

 

Fakta om Steno Diabetes Center Aarhus

Tilmeld dig nyheder fra Steno Diabetes Center Aarhus

* indicates required