Aarhus Universitetshospital bliver samlet under fælles tag, og derfor er et stort hospitalsbyggeri i gang ved AUH i Skejby - Det Nye Universitetshospital (DNU).

Teknisk afdeling, DNU er bindeled mellem AUH og DNU. Vi står for teknisk rådgivning, bygherreleverancer på løst og teknisk inventar, vi er byggepladsobservatører, og vi sørger for flytninger af inventar, teknisk idriftsætning og modtagelse af byggeriet.

Hvis du vil vide mere om byggeriet af Det Nye Universitetshospital kan information findes her.