Hjælpemiddeldepot

Udlån af hjælpemidler og behandlingsapparatur

 Regler for udlån af hjælpemidler

Forlængelse af lån

 Regler for forlængelse af lån

Aflevering af hjælpemidler

Sådan afleverer du hjælpemidler