LogistikVi er en serviceafdeling for både ansatte og patienter. Logistikafdelingen tager sig af intern og ekstern transport, portørcentral og servicevagt. Vi har lokaler på Nørrebrogade, i Tage-Hansens Gade og i Skejby.

MidtTransport


Sørger for transport af gods og varer imellem sygehusets diverse matrikler. Ikke at forveksle med midtTrafik.

Intern Transport

Sørger for transport af affald, vasketøj og post inden for sygehusets fire vægge.

Patientservice

Består af portører, serviceassistenter og servicevagter, som varetager diverse opgaver på sygehuset.

Job i Logistikafdelingen

Information til jobsøgende i logistikafdelingen.

   Kontakt

   Find vej