Afløserkontoret beskæftiger serviceassistenter og ufaglærte servicemedarbejdere.

Har du ingen erfaring, giver vi en kort oplæring og introduktion til det almindelige servicearbejde.

Dette arbejde består bl.a. af:

  • Køkkenarbejde, opvask/oprydning
  • Skyllerumsopvask, rengøring, oprydning
  • Rengøring af sengestuer og birum

Desuden kræves det, at du deltager i en dags rengøringskursus.

Retur til Vil du være vikar?