Der udbetales løn efter Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse. Overenskomsten er forhandlet med Fag Og Arbejde (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F). 

Retur til Vil du være vikar?