OBS OBS OBS!

Sommer 2019: Der er for tiden meget få bestilinger på vikarer. Derfor modtager vi i øjeblikket ikke nye ansøgninger!

 

Før du kommer til registreringssamtale skal du forberede dig. Dette for at anvende både din og vores tid mest hensigtsmæssig, således selve samtalen kan handle om, hvem du er, hvad du kan, og hvad du har lyst til.

Forberedelse sker ved, at du læser relevant materiale samt printer ud og medtager blanketter i udfyldt stand. 

Vælg din faggruppe nedenfor:

Retur til Vil du være vikar?