Booking til vagt

Som tilmeldevikar melder du selv ind på de dage og vagttyper, du ønsker at arbejde og vikarbureauet kan ikke pålægge dig at tage bestemte vagter. 

Når du har meldt dig disponibel, regner vi med dig til den pågældende vagt, evt. afbud skal gives i god tid. Du bestemmer selv om du vil tilmelde dig for en uge, længere tid frem eller fra dag til dag. 
Tilmelding til vagter foregår via vikarbooking 

Vi kontakter dig, når der er en vagt at tilbyde. Hvis du er vanskelig at træffe, laver vi på forhånd en aftale om træffetidspunkt. Du er velkommen til at forhøre dig om sandsynligheden for en vagt. 
Ved travlhed kan du blive tilbudt en vagt, selv om du ikke er tilmeldt. Du har dog ingen forpligtigelse til at sige ja til disse vagter. 

Der kan altid laves individuelle aftaler om rådighed til en vagt, for eksempel i forhold til hvor sent du vil bookes inden vagtstart, om du kan kontaktes om morgenen til en dagvagt el. lign. På vikarbooking har du selv mulighed for at tilføje disse noter til de pågældende vagter.

  

Annulleringsvarsel
Hvis du er tilmeldevikar og booket til en vagt, kan aftalen annulleres af os senest 4 timer før vagtstart, uden du har krav på løn. 


Møder du på en vagt, hvor afdelingen alligevel ikke har behov for afløsning, kan du, efter aftale med Afløserkontoret, blive flyttet til en udækket vagt.