Hvordan får jeg en uniform på de forskellige matrikler på Aarhus Universitetshospital?

 

Nørrebrogade: Uniformsdepot/Kittelcentralen i kælderen i bygning 7

Tage Hansensgade: Kittelcentralen i kælderen ved indgang 1D

Skejby: Uniformsdepoter i kælderen under loftskilt 13, indgang 6 (under C-amb.)og ved loftskilt 18 indgang 8 (A/Y-huset)