Afløserkontorets arbejdsmiljøudvalg er en del af arbejdsmiljøorganisationen ved Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i afsnittet – herunder bl.a. APV, kontrol af og information om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde, undersøgelse af årsager til ulykker og sundhedsskader, oplæring og samarbejde i sundhedsfremme og forebyggelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten træffes:

  • Hver onsdag kl 9-15, telf: 3057 4769 eller 3057 4762
  • Hver tirsdag i lige uger kl 9-15 - telf: 3057 4769

Bygning 19a, 2. sal, Nørrebrogade 44,  8000 Aarhus.

Ring evt. for en aftale på tlf.:3057 4762 eller afdelingskontoret 7846 3750.


Se også siden Din og patientens sikkerhed


Udvalgets medlemmer

 
Vikarbureauchef
Lone Kaae-Sørensen
lonekaae@rm.dk 
Arbejdsmiljøleder
Patientsikkerheds-
koordinator
Afdelingssygeplejerske
Fritze Frank Hansen
frithans@rm.dk   

Arbejdsmiljørepræsentant
for servicepersonale, læge-
sekretærer og administrativ personale,
Serviceassistent, massør
René Steffensen
renestef@rm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant
for plejepersonale.
Social- og sundhedsassistent
Hanne Rhode 
hannrhod@rm.dk