Lokal MEDudvalg

Se medlemmerne af det lokale Medudvalg

Arbejdsmiljøgruppe

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer og træffetider

Hygiejnekontaktperson

Her kan du se, hvordan du får kontakt til Afløserkontorets hygiejneudvalg

Kvalitetsudvalg

Kvalitetsudvalgets opgaver og udvalgets medlemmer

Tillidsrepræsentant

Her finder du tillidsrepræsentant for servicepersonale i Afløserkontoret