Som vikar i Afløserkontoret er du omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i den borgerlige straffelov. 
Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. 

Tavshedspligten gælder naturligvis også, når du færdes på de sociale medier.