Hvis du bliver forhindret i at møde på en aftalt vagt, ringer du hurtigst muligt til Afløserkontoret, som derefter vil kontakte afdelingen, du skulle møde på.

Går du syg hjem fra en vagt, har du krav på løn for hele vagten, ellers ydes der for tilmeldevikarer sædvanligvis ikke løn under sygdom. Dog er du omfattet af reglerne i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.

Afhængig af om du er booket, og af hvor mange arbejdstimer du har haft op til sygemeldingen, udbetaler vi sygeløn.

OBS:

Du skal selv henvende dig til din bopælskommunen og bede om et sygedagpenge skema.

 

Vær opmærksom på, at en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, er at du opfylder beskæftigelseskravet, dvs at du i 26 uger før sygemeldingen har arbejdet mindst 240 timer. For at opfylde beskæftigelseskravet skal du endvidere – fra mandag til fredag - enten være på arbejde eller være tilmeldt jobcenteret, der må ikke være såkaldt ”frie” perioder i din kalender.