Stillings-/funktionsbeskrivelse for stillingen som

Serviceassistent, tilmeldevikar

Ved Afløserkontoret/Vikar Region Midt

 

 

Stillingsbetegnelse

 

 

Serviceassistent, tilmeldevikar

 

 

Organisatorisk placering

 

 

Refererer til Leder af Servicekontoret

 

Ansvarsområder og  opgaver

 

Refererer i det daglige arbejde til det enkelte afsnits leder

 

For ansvarsopgaver og områder se kompetencebeskrivelse:

 

 

 

Kompetence- og uddannelseskrav

 

 

Kompetencekrav: Se ovennævnte kompetencebeskrivelse

 

Uddannelseskrav: Uddannet serviceassistent

 

 

Vilkår

 

 

  • Tjeneste på Aarhus Universitetshospital
  • Ansættelsesperiode aftales fra dag til dag, da der er tale om tilkald
  • Ved sygdom ophører tilkaldet
  • Aftalt vagt kan annulleres med fire timers varsel
  • Hvis du har tilmeldt dig til vagt, forventes det, at du står til rådighed
  • Løn udbetales hver 14. dag