Oplever du, at en patient kommer ud for en begivenhed, der kan skade vedkommende som en følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme, så skal sagen indberettes som en Utilsigtet hændelse (UTH).

Indberetningen skal ske for at undgå lignende hændelser og undgå fejl.

Du indberetter UTH på Dansk Patientsikkerheds database www.dpsd.dk 

Kontakt derefter din leder i Afløserkontoret, så I sammen kan drøfte hændelsen.

Oplever du en Nær-ved-ulykke, altså en hændelsen der var lige ved at blive en UTH 

Kontakt din afdelingsleder eller patientsikkerhedskoordinator Fritze Frank Hansen frihan@rm.dk og få en snak om hændelsen.