Hvad er en arbejdsskade/arbejdsulykke?

  • Det er en arbejdsskade, når den er opstået ved en pludselig hændelse, der kan sættes tid, sted og dato på. 
  • For at man kan tale om en arbejdsulykke, skal der være en direkte årsagssammenhæng mellem påvirkningen og skaden, fx man falder på vådt gulv og brækker et ben.

Kontakt VRM, hvis uheldet er ude, så vil du blive kontaktet af din Arbejdsmiljørepræsentant så I sammen kan udfylde skadesanmeldelsen. Find din arbejdsmiljørepræsentant her

Som vikar ved Afløserkontoret/VRM skal du indberette en evt. arbejdsskade til Arbejdsmiljørepræsentanten her hos os, og ikke til den afdeling du har pådraget dig skaden i.

Du skal skelne mellem en Arbejdsskade og en VTC.