Tillrettelæg selv din arbejdstid

Starthjælp til ny vikar

Hjælp til at komme godt i gang som vikar

Din og patientens sikkerhed

Hvad er en UTH, hvordan undgå smitte og hjælp til anmeldelse af arbejdsskade

Koder og it-adgange

Få overblik over de it-systemer vi anvender, og hvordan du får adgang

Funktionsbeskrivelser

Se funktionsbeskrivelser for alle faggrupper i Afløserkontoret

Sygdom - hvad gør jeg?

Læs mere om, hvordan du sygemelder dig

Vagtplanlægning

Hvordan melder du dig til vagt? Hvad betyder annulleringsvarsel?

Overarbejde/ændring af vagtlængde

Har du haft overarbejde - eller er din vagts længde blevet ændret?

Tavshedspligt

Tavshedspligt gælder også vikarer

Kurser

Overblik over diverse kurser

Personalegoder/sociale aktiviteter

Personalemøder, motion, massage, netværskgruppe for sygeplejersker m.m.

Spørgsmål til løn

Hvornår får du udbetalt løn? Stemmer beløbet på din lønseddel ikke med, hvad du havde regnet med

Udvalg og tillidsrepræsentanter

Oversigt over diverse udvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Uniformer

Hvor finder du en uniform?

 

Hvis du ikke fandt, hvad du søgte eller mangler noget på listen, er du velkommen til at kontakte: Charlotte Ærø (charlotte.aeroe@aarhus.rm.dk) eller Fritze Frank Hansen (frithans@rm.dk)