Reserver allerede nu datoerne for vores motonsarrangementer:

Den årlige VRM-walk i maj.
DHL-stafetten den 15. august,
og endelig Bowling aften den 5. oktober. Se mere her