Referatet fra LMU møde den 16. november kan læses på Afløserkontorets Intranet eller fremsendes ved henvendelse til sekretær Karin Sørensen