Referatet fra personalemødet i Aarhus den 14. januar kan nu rekvireres ved henvendelse til sekretær Karin Sørensen telf 7846 3742 eller kariso@rm.dk

Her kan du også rekvirere slides fra temaet om Neuropædagogik