Du kan nu rekvirere LMU referatet fra mødet den 9. marts.
Send en mail til Karin Sørensen: karsoere@rm.dk