Referat fra LMU-møde den 25. november 2015 og fra personalemøde den 17. november 2015, kan rekvireres ved henvendelse til afdelingssekretær Karin Sørensenkarsoere@rm.dk