Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital (AUH) har i lighed med tidligere år besluttet, at afdelingerne på AUH kan bruge ressourcer til den almindelige, årlige influenzavaccination af personalet.

Det er besluttet, at Skadestuen skal vaccinere personale fra alle IKKE kliniske afdelinger på AUH.

Det foregår i Skadestuen på følgende tidspunkter:

Fredag den 12. oktober – kl. 8 - 15

Onsdag den 24. oktober – kl. 8 - 15

Tirsdag den 30. oktober - kl. 8 - 15.

Venligst vær opmærksom på, at vaccinationen på Skadestuen kun finder sted på ovennævnte datoer.

Dette tilbud gælder også for vikarer i Vikar Region Midt.

Du finder Skadestuen ved Indgang J3, Palle Juul-Jensens Boulevard 161, 8200 Aarhus N.