Referatet fra det ekstraordinære LMU den 10. november 2015 kan ses på AUH intra-Afløsekontoret/Vikar Region Midt. Referatet kan fremsendes til interesserede vikarer på mail ved henvendelse til afdelingssekretær Karin Sørensen kariso@rm.dk